Prekių pristatymas ir grąžinimas

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „MERISTA“ („Pardavėjas“) bei
išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.merista.lt
(„Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje internetinėje parduotuvėje, pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių
pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas turi
atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai suprato. Atkreipiame dėmesį, kad prieš
užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis bei Privatumo politika, o atsisakius
tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekių užsakymas yra negalimas.
1.3. Informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos Taisyklėse nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą
užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai
supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės
buvo atnaujintos 2021 m. rugpjūčio 1d.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Taisyklės yra taikomos įsigyjant Prekes adresu www.merista.lt. Pardavėjas yra UAB „MERISTA“,
Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, kodas 181527513, buveinės
adresas Jonažolių g. 4-63, Vilnius, LT-04134, PVM mokėtojo kodas LT815275113, tel. 85 240 2348,
info@merista.lt
2.2. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas
Valstybės įmonė Registrų centras.

3. Prekių grąžinimas, Sutarties atsisakymas

3.1. Tuo atveju, jei prekė yra nekokybiška, Pirkėjas apie kokybės trūkumus privalo
informuoti elektroninės parduotuvės administraciją per 48 (keturiasdešimt aštuonias)
valandas. Pirkėjas apie įsigytas netinkamos kokybės prekes turi informuoti el.
paštu info@merista.lt
3.2. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekę susigrąžina savo lėšomis ir pakeičia ją į
tinkamos kokybės Prekę arba grąžina už netinkamos kokybės Prekę sumokėtus pinigus
Pirkėjui.
3.3. Tuo atveju jei Pirkėjas pageidauja, kad būtų grąžinti pinigai, už grąžintas netinkamos
kokybės Prekes, jis privalo el. paštu info@merista.lt pateikti prašymą dėl pinigų
grąžinimo. Prašyme dėl pinigų grąžinimo Pirkėjas turi nurodyti: vardą, pavardę,
užsakymo numerį, netinkamos prekės pavadinimą ir tikslų kiekį, bei grąžinimo priežastį.
Pinigai Pirkėjui grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios Pirkėjas mokėjo už prekes arba į
banko sąskaitą, kurią Pirkėjas nurodė prašyme dėl pinigų grąžinimo. Pinigai grąžinami
per 5 (penkias) darbo dienas nuo pateikto Pirkėjo raštiško (elektroniniu paštu) prašymo ir
netinkamos kokybės Prekės išsiuntimo Pardavėjui.

3.4. Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su Prekės
dokumentais. Prieš grąžinant Prekes Pirkėjas turi būtinai susisiekti su Pardavėju el. paštu
info@merista.lt
3.5 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės,
nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. Jeigu Prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai
supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos Prekės.
3.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 3.4. ir
3.5 straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

4. Pristatymas

4.1. Prekes Pirkėjui pristato Pardavėjo pasirinkta vežėjo transporto įmonė.
4.2. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu
paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.
4.3. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kuomet Pirkėjas atsiima jas
iš paštomato. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis priima
Prekes.

5. Prekių kaina ir pristatymo išlaidos

5.1. Prekių kainos bus tokios, kokios yra nurodytos internetinėje parduotuvėje.
Pardavėjas deda visas pastangas tam, kad užtikrintų, kad Prekių kainos, tuo metu, kai
Pirkėjas pateikinėja užsakymą, būtų teisingos.
5.2. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms
Sutartims.
5.3. Prekių kainos pateikiamos įskaitant PVM (ten, kur jis taikomas) tokio dydžio, kuris
taikomas konkrečiu metu Lietuvos Respublikoje.
5.4. Prekių kainos neapima užsakymo pristatymo išlaidų. Pristatymo išlaidų dydis
nurodomos internetinėje parduotuvėje gali keistis.
5.5. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą. Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir
paprašyti, kad užsakymas būtų atšauktas. Sumokėta suma Pirkėjui grąžinama tuo pačiu
mokėjimo metodu, kuris buvo naudotas sumokant už pateiktą užsakymą.

6. Apmokėjimas

6.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti šiais būdais:
a) Bankiniu pavedimu. Apmokėkite padarydami pavedimą į mūsų banko sąskaitą.
Prašome įrašyti Jūsų užsakymo numerį kaip mokėjimo paskirtį. Užsakymas bus išsiųstas
kai pavedimas pasieks mūsų banko sąskaitą.
b) Apmokėti per el. bankininkystę. Apmokant per elektroninę bankininkystę Jūs
pasirinksite savo banką ir iškart būsite nukreipti į mokėjimo langą. Šis mokėjimo būdas
pats greičiausias. Pavedimas į mūsų sąskaitą įskaitomas per kelias minutes.
b) Grynaisiais pinigais, atsiimant prekes vietoje (Jonažolių g. 4-63, Vilnius)
c) Apmokant paštomate už užsakytas prekes.
d) Dovanų kuponu.

7. Pirkėjo pareigos

7.1. Pirkėjas įsipareigoja registracijos formoje pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis.
Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas
juos atnaujinti.
7.2. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis internetine parduotuve, nekenkti
jos darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę
be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis
internetine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
7.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta
tvarka.
7.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja per
48 valandas nuo prekių gavimo apžiūrėti Prekes ir įsitikinti, kad gautos Prekės yra tos,
kurias Pirkėjas užsakė.
7.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose
nustatytų reikalavimų.

8. Pardavėjo pareigos

8.1. Pardavėjas įsipareigoja:
a) Dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis;
b) Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių,
Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

9. Prekės kokybės garantija

9.1. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis
šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės
aktų reikalavimus.
9.2. Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos
numerį) bei nurodyti tokią informaciją:
a) Prekės užsakymo numerį;
b) Įvardyti trūkumą, pateikti nuotrauką;
c) Pateikti kitus įrodymus, pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, nekokybiškos vietos nuotrauką
(jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką,
kita.
9.3. Teikdamas skundą Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta
pretenzija:
a) Pakeičiant Prekę analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai
yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
b) Grąžinant sumokėtą Prekės kainą, kai netinkamos kokybės Prekės yra esminis
užsakymo pažeidimas.
9.4. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų.